کیس مدار

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

Socket

جعبه مدل Socket

Light Guide

قطعه Light Guide مخصوص استفاده برای کلیدهای لمسی دارای پخش کنندگی و هدایت عالی نور و ابعاد 20x16x3

قیمت: 1,800 تومان

ABD106-A2

جعبه ABS مدل ABD106-A2 دارای ابعاد 40x20x11

قیمت: 1,900 تومان

A000

جعبه A000 دارای ابعاد 40x27x23

قیمت: 2,000 تومان

ABD140-A1

جعبه ABS مدل ABD140-A1 دارای ابعاد 40x30x15

قیمت: 2,200 تومان

ABD104-A2

جعبه ABS مدل ABD104-A2 با ابعاد 55x35x15

قیمت: 2,300 تومان

20-23

جعبه ABS مدل 23-20 دارای ابعاد 59x35x15

قیمت: 2,500 تومان

C006-FR

جعبه C006-FR، دارای ابعاد 50x28x21

قیمت: 2,500 تومان

ABP300-A2

جعبه ABP300-A2 دارای ابعاد 48x28.7

قیمت: 2,600 تومان

ABD122-A2

جعبه ABS مدل ABD122-A2 دارای ابعاد 49x27x14

قیمت: 2,600 تومان

C007-FR

جعبه C007-FR، دارای ابعاد 45x28x19

قیمت: 2,600 تومان

ABD100-A1

جعبه ABS مدل ABD100-A1 دارای ابعاد 46x36x18

قیمت: 3,000 تومان

C005-FR

جعبه C005-FR، دارای ابعاد 57x30x21

قیمت: 3,000 تومان

A001-FR

جعبه A001-FR، دارای ابعاد 56x32x22

قیمت: 3,000 تومان

ABD105-A2

جعبه ABS مدل ABD105-A2 با ابعاد 48x26x15

قیمت: 3,100 تومان

ABD120-A1

جعبه ABS مدل ABD120-A1 دارای ابعاد 70x41x17

قیمت: 3,200 تومان

C004-FR

جعبه C004-FR، دارای ابعاد 66x33x21

قیمت: 3,200 تومان

K005

جعبه K005، دارای ابعاد 58x28x20

قیمت: 3,600 تومان

ABD100-A2

جعبه ABS مدل ABD100-A2 با ابعاد 45x35x18

قیمت: 3,600 تومان

ABD141-A1

جعبه ABS مدل ABD141-A1 دارای ابعاد 55x35x20

قیمت: 3,600 تومان

K005-A1

جعبه K005-A1 دارای ابعاد 58x28x20

قیمت: 3,600 تومان

A002-FR

جعبه A001-FR، دارای ابعاد 66x32x24

قیمت: 3,600 تومان

E001-1

جعبه E001-1، دارای ابعاد 57x22

قیمت: 4,000 تومان

ABD123-A2

جعبه ABS مدل ABD123-A2 دارای ابعاد 58x35x15

قیمت: 4,000 تومان

C003-FR

جعبه C003-FR، دارای ابعاد 80x35x23

قیمت: 4,000 تومان

ABD145-A1

جعبه ABS مدل ABD145-A1 دارای ابعاد 85x50x21

قیمت: 4,500 تومان

ABM101-A1

جعبه ABM101-A1 دارای ابعاد 75x55x28

قیمت: 4,500 تومان

A003-FR

جعبه A003-FR، دارای ابعاد 73x36x23

قیمت: 4,600 تومان

A004-FR

جعبه A004-FR، دارای ابعاد 96x41x23.5

قیمت: 4,800 تومان

ABD113-A1

جعبه ABS مدل ABD113-A1 دارای ابعاد 85x50x21

قیمت: 5,000 تومان

ABD142-A2

جعبه ABS مدل ABD142-A2 دارای ابعاد 60x26x13

قیمت: 5,000 تومان

ABD143-A2

جعبه ABS مدل ABD143-A2 دارای ابعاد 60x37x17

قیمت: 5,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید